Service & vedlikehold av kuldeutstyr

Service og vedlikehold av ditt kuldeutstyr er påkrevd og absolutt nødvendig. Alt utstyr skal ha regelmessig service.
Dette skal utføres av sertifisert kuldeteknisk firma.
Alle firmaer som jobber med service og vedlikehold skal være F-gass sertifisert. Dette er nå påkrevd i hele Europa.
Våre produsenter krever at det dokumenteres utført service på alle produkter, dette for at garanti skal gjelde.

Last ned vår Service & Vedlikeholdsmanual

Kontakt ditt salgskontor for en prat om hvordan service skal utføres og for å få tegnet avtale med en autorisert service firma.

Kontaktinformasjon