Produkter > Akkumulator tanker


Stål tanker

Stål tankene leveres i størrelser fra 100 til 4000 liter. Tankene er isolerte.
> Kan leveres alu mantlet.
> Kan leveres med valgfrie flenser.  

Åpne brosjyre / datablad   

Rustfrie tanker

Rustfrie tanker leveres i størrelser fra 100 til 4000 liter. Tankene er isolerte. 
> Kan leveres i alu mantlet.
> Kan leveres med valgfrie flenser.

Åpne brosjyre / datablad